ارتباط با مرکز آموزش

آدرس : تهران ، سازمان برنامه شمالی ، لاله شمالی ، پلاک ۵۴ ، ساختمان صنعت و معدن
کد پستی : ۱۴۸۳۸۵۳۶۱۴